Module A: Risicoprofiel en -transfer

Irias optimaliseert de verzekeringsportfeuille na de bepaling van het risicoprofiel en in functie van de financiële draagkracht van onze klanten.
Irias gaat na hoe de verzekeringsportefeuille geoptimaliseerd kan worden op het vlak van:

  • Dekking: van de belangrijkste risico's? bescherming tegen catastrofe?
  • Beheer: efficiëntie, benchmark, dienstverleningsovereenkomsten, etc
  • Kost: waar zijn besparingen en grotere efficiëntie mogelijk?

Wat: dekking, beheer en kost. Hoe: analyse van de polissen en interviews. Output: Huidige versus optimale situatie.