Module B: Advies bij gunningen aan Dienstverleners en/of Verzekeraars

Dienstverleners en/of Verzekeraars

Het succes van marktconsultaties hangt af van een grondige kennis van de verzekeringsmarkt en op maat geschreven lastenboeken voor Dienstverleners en/of Verzekeraars.
Irias combineert deze factoren tot een coherent geheel om de doelstellingen van onze klanten te realiseren en een geoptimaliseerde verzekeringsportefeuille tot stand te brengen.
Irias verleent advies en bijstand om deze doelstellingen te bereiken door het uitwerken van het meest aangewezen marktonderzoek op basis van een stappenplan op basis van volgende elementen:

  • preselectie van potentiële Dienstverleners en/of Verzekeraars
  • uitwerken van lastenboeken
  • vergelijking en analyse van de offertes
  • bijstand & advies bij de onderhandelingen
  • bijstand & advies bij de gunning
  • bijstand bij het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten om de beoogde doelstellingen te realiseren