Uitgangspunten van onze dienstverlening:

  • Het risicoprofiel is de belangrijkste factor bij de evaluatie van de verzekeringsportefeuille
  • De verzekeringen dienen aangepast te worden aan de financiële parameters en draagkracht van de onderneming
  • IRIAS streeft naar een zo laag mogelijke "Total Cost of Risk"

Modulaire benadering tot optimalisatie aangepast aan de noden van de klant:

Module A: Risico and transferanalyse - afstemmen verzekeringen op risicoprofiel. Module B: Onderhandeling en/ of plaatsing polissen - advies bij gunning aan Dienstverleners en/of verzekeraars. Module C: Uitbouw en opvolging van risicobeheer en transfer na optimalisatie - permanente ondersteuning in risicobeheer en transfert.