Advies, bijstand en ervaring

We staan onze klanten met woord en daad bij om:

  • de behoeften van Uw bedrijf te analyseren op het vlak van verzekerbare en niet-verzekerbare risico's
  • na te gaan wat de financiële draagkracht en "risk appetite" is om zelf de financiële gevolgen van risico's die zich realiseren te dragen
  • na te gaan waar de bestaande verzekeringsportefeuille geoptimaliseerd kan worden op het vlak van dekkingen, beheer en kost
  • via de juiste aanbestedingen bij Dienstverleners/Verzekeraars de implementatie te realiseren van de optimalisatiedoeleinden
  • er voor te zorgen dat de reeds geoptimaliseerde verzekeringsportefeuilles "state of the art" blijven én continu aangepast worden aan Uw wijzigend risicoprofiel en/of financiële draagkracht