Belangenconflicten

Conform de hiervoor bedoelde MiFID reglementering, wil IRIAS haar diensten op een eerlijke, billijke en professionele manier op de markt brengen in het belang van haar klanten. In het bijzonder heeft ons kantoor daartoe maatregelen genomen om belangenconflicten te vermijden:

  • Tussen ons kantoor en een bepaalde klant
  • Tussen klanten onderling

Daartoe werd een interne procedure opgesteld, dewelke omvat:

  • Identificatie van potentiele conflicten
  • Maatregelen voor het beheer
  • Register van conflicten
  • Interne instructienota beleid

De volledige procedure van dit beleid kan op verzoek aan de klant worden bezorgd.

Eventuele verzekeringsgeschillen en klachten kunnen gericht worden aan de ombudsman verzekeringen, de Meeûs square 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71 of per email info@ombudsman.as.